C.K.G Suppliers

Naya Bazar Pokhara Nepal

हामि कहा बिबाहकार्ड, स्कृन प्रीन्ट, अफ्सेट प्रेस,टि- सर्ट प्रीन्ट, कपि उद्योग प्रीन्टिङ्ग सम्बन्धि सम्पुर्ण सामानहरु पाईनुका साथै प्रीन्टिङ्ग सम्बन्धि मेसिन तथा मेसीनरी सामानहरु सुपथ मुल्यमा पाईन्छ।

Photo Gallery
Amenities
  • Parking
  • CCTV Camera
Closed

Opening Hours

  • Saturday 08 am - 08 pm
  • Sunday 08 am - 08 pm
  • Monday 08 am - 08 pm
  • Tuesday 08 am - 08 pm
  • Wednesday 08 am - 08 pm
  • Thursday 08 am - 08 am
  • Friday 08 am - 08 pm

Contact Detail

Address : Naya Bazar Pokhara Nepal
Street Address :
Email : chitwankagazghar@gmail.com
Website :
Mobile : +9779848252195
Additional Mobile : 2147483647

Location

Reviews

5.0 Awesome Based On 2 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars
sandip – Fri, 25-Sep-2020:

it's very good service please buy some thing ok

– Wed, 20-Jul-2022:

jqu2gw


Leave A Review

Sign In