कामख्या इन्टरनेशनल

Balaju Kathmandu Nepal

knp paints, सेतो सिमेन्ट, प्लास्टिक पेरिस तथा सेनिटरी C.p फिटिङ् ppr फिटिङ् सामाग्रीहरु पाईन्छ।

Photo Gallery
Amenities
  • Parking
Closed

Opening Hours

  • Saturday Closed
  • Sunday 09 am - 08 pm
  • Monday 09 am - 08 pm
  • Tuesday 09 am - 08 pm
  • Wednesday 09 am - 08 pm
  • Thursday 09 am - 08 am
  • Friday 09 am - 08 pm

Contact Detail

Address : Balaju Kathmandu Nepal

Email :

Website :

Mobile : +9779841461340


Location

Reviews

0.0 Based On 0 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Leave A Review

Sign In